فلش مموری

فلش مموری

 حافظه ذخیره‌سازی رایانه‌ای است که می‌توان آن را به صورت الکتریکی پاک و دوباره برنامه‌ریزی کرد. این فناوری عمدتاً در کارت‌های حافظه و یواس‌بی استفاده می‌شود و برای ذخیره‌سازی عمومی و انتقال داده‌ها بین رایانه‌ها و دیگر محصولات دیجیتال به کار می‌رود.که شما میتوانید با چاپ برند خود تبلیغات کارامدی داشته باشید.هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.