مدالیون

مدالیون

معمولاً شیء گرد و پهن و نازک کمی بزرگتر از سکه‌های متداول است که اکثراً جنسی فلزی دارد و دارای نقش‌های چاپی یا حکاکی شده و یا قلم‌زنی شده‌است. نشان‌ها معمولاً بعنوان جایزه و تشویق یا قدردانی به اشخاص یا مؤسسه‌ها در پی فعالیتی ورزشی، علمی، دانشگاهی، و یا ارتشی اهدا می‌گرددهیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.