شرایط خرید

در حال حاضر خرید به صورت حضوری در فروشگاه انجام می شود. 

به زودی امکان پرداخت آنلاین نیز فراهم خواهد شد.